sms تک

یک سوال ساده

 

 

 

 

کدام دانشجو خسته و خواب آلود به نظر می‌رسد؟ 

کدامشان دوقلو می‌باشند؟ 

چند تا زن در عکس دیده می‌شود؟ 

چند نفرشان خوشحال هستند؟ 

چند نفرشان ناراحت می‌باشند؟ 

نظر یادتون نره...