sms تک

اس ام اس عاشقانه

 
 عاشقانه
 
——-*——-

این یه تار موی تو هست که به دنیا نمیدم

حتی اون شپش وسطشو !
 
 
عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود / جوینده ی عشق بی عدد خواهد بود

فردا که قیامت آشکارا گردد / هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود . . .

دلم را ساده گیر آورده ای

تو نه مستاجر، اسیر آورده ای

تو تمام رهن قلبت پیش پیش است

نگو بازم که دیر آورده ای ! 

 
 
 عاشقی تنها مرحله ای از راه زندگی است که شوخی غرور در آن تابلویی ندارد . . .
 
 
 
 
آشفته دلان را هوس خواب نباشد ، شوری که به دریاست به مرداب نباشد . .  

 
 
شوقی، که چو گل دل شکفاند، عشق است

ذهنی، که رموز عشق داند، عشق است

مهری، که تو را از تو رهاند، عشق است

لطفی، که تو را بدو رساند، عشق است
  
روزگاری هستی ام را می نواخت ، آفتاب عشق شور انگیز من

 
این زمان خاموش و خالی مانده است ، سینه ی از آرزو لبریز من . . .
 
 
 
 نبض زندگی هنوز می زند ، من و تو زنده ایم ، بهار در راه است

ستاره چشمک می زند ، غنچه ها باز شده اند

مرغ عشق من می خواند ، پس چرا ناامیدی . . . ؟
 
داشتم یک دل و آن هم به تو کردم تقدیم

بیش از این از من مسکین چه تمنا داری . . . ؟ 
 
 
 
 نامه ای از من اگر سویت نمی آید نرنج

هر چه را من می نویسم اشک پاکش می کند
 
 
ای کاش محبت اثری داشته باشد

معشوق ز عاشق خبری داشته باشد

کو خنجر تیزی که کنم پاره جگر

قربان رفیقی که وفا داشته باشد
 
 
 
 چه کنم دست خودم نیست که عاشق شده ام

روز و شب محو تماشای شقـایق شده ام

دیگر از عقربـه و ثانیـه ها بیزارم

چه کنم مضحکه ی چشم دقایق شده ام 
 
 
 
 اگه من دستاتو کم نوازش کردم ، در عوض از عکست تو را خواهش کردم

اگه من چشمامو از تو می دزدیدم ، توی قلبم عشقو به تو می بخشیدم !