X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

sms تک

پسر ماندانا

و چنین گفت کوروش بزرگ ... 

از پارس برآمدم. از پارسوماش. این گفته من است. کوروش پسر ماندانا و کمبوجیه.

 

منبع: برگزیده ای از سخنان کورش بزرگ در منشورهای پارسوماش، شوشیانا و پرشیا

تقدیم  به  همه   فرزندان   پاک   ایران

و آینده  تان روشن تر از امروز  باد، این آرزوی من است.

مردمان ما شایسته عدالت و علاقه اند، دودمانتان در آرامش، زندگی هاتان دراز،

مردمان ما شایسته  آرامش وآزادی اند، مردمان ما شایسته شادمانی  وترانه اند،

باشد که تا هست از خان و مان ملتم عطر و ترانه برخیزد.

به یادتان می آورم بهترین ارمغان آدمی آزادی ست.

تا هست اندوه آدمیان مرده با د.

تا هست هرگز دلتنگی به دیدارتان نیاید.

تا هست رودها بسیارتر و بسیارتر باد. از اندوه و عزا به دور باد سرزمین من.

تا هست شهریاری بانوان و آواز خنیاگران خوش باد.

تا هست خنده شادی خیز کودکان خوش باد،

سرزمین من ، مادرمن است.

و شما را گفتم این بهشت بی گزند را گرامی بدارید. سرزمین من توان شکفتنش بسیار است.

ما دامنه ها  و دشت هایی داریم دریا وار. سحرآمیز  ، سرسبز و برکت خیز.

تا هست سرزمین من آسمانی باد. که در او رود ها ی بسیاری جاری است.

ما شب و شقاوت را خواهیم زدود، زندگی را ستایش خواهیم کرد.

گسستن زنجیرها آرزوی من است.

فرودستان را دریابید. وهرکس به تکلم قبیله خویش سخن گوید.

بگذارید هرکس به آیین خویش باشد. زنان را گرامی بدارید.

زیرا ملال مردمان ملال من است  و شادمانی مردمان شادمانی من.

من کوروش هخامنش فرمان دادم که بر مردمان ملال نرود.