sms تک

کاریکلماتور

کاریکلماتور
 
۱ـ در مواقع بیکاری مشغول قتل عام ایام هستم .
 
۲ـ در امواج نگاهش این کشتی دلم بود که غرق شد .
 
۳ـ چشمانش شور بود اما خودش بی نمک .
 
۴ـ هیچکس گرسنه نیست ، همه روزی چند وعده گول می خورند .
 
۵ـ برای به هدف رسیدن باید رسیده شد .
 
۶ـ فردای کشورهای عقب افتاده ، دیروز کشورهای متمدن است .
 
۷ـ هنگام وزیدن باد های شدید ، چراغ های خاموش هستند که هراسی ندارند .
 
۸ـ گفتنی ها را باید گفت چون بیات می شود و از دهن می افتد .
 
۹ـ ولخرجی های زیاد ، دخلم را در آورد .
 
۱۰ـ در دنیای سیاستمدارها بعضی ها اسباب بازی هستند و بعضی ها هم بازی.
 
۱۱ـ هشت به هفت گفت ، من روی پاهای خودم ایستاده ام اما تو خیلی سر به هوایی.
 
۱۲ـ زندگی زیباست اما عادلانه نیست .
 
۱۳ـ نان حلال در هیچ سفره ای بیات نمی شود .
 
۱۴ـ زیبایی اش را به لوازم آرایشش تبریک گفتم .
 
۱۵ـ  گاهی حتی تاجر نمک هم نمک نشناس می شود .
 
۱۶ـ آتشفشان درون گاهی با فریاد و گاهی با اشک فوران می زند .
 
۱۷ـ بعضی ها صدایشان ضعیف است و بعضی ها گوش هایشان کثیف .
 
۱۸ـ بعضی از محرم ها با یک نقطه مجرم می شوند .
 
۱۹ـ برای آنکه از خاطرات دوران مجردی لذت ببرد ، ازدواج کرد .
 
۲۰ـ بعضی ها وضعشان توپ است اما توپ تخم مرغی .
 
۲۱ـ امید بخشیدن بی هدف به مردم مثل آب دادن به گل های کاغذی است.
 
بر گرفته شده از وبلاگ http://parazit.blogfa.com/